Ervaring ir. M.H. (Marc) van Arem

Ervaring
2003-heden Zelfstandig adviesbureau MvA stedelijke architectuur [onderzoek & advies]
2014-heden Stedelijk architect / mede eigenaar NEOcomfort BV. Haarlem

Integrale planontwikkeling en duurzame installatietechniek

2009-2013  Adviseur Markt, vastgoed en innovatie Ymere Wonen Amsterdam-West

Ondersteunen en vertegenwoordigen van directie en managementteam .

Inventariseren en sturen op Meerjaren Investeringsplanning (MIP) van bestuursbesluiten voor nieuwbouw, renovatie en verkoop.

2011-2013 Initiator en kwartiermaker Green deal Snel verduurzamen met Agentschap NL

Ymere,Stadsdeel Nieuw-West, Liander, Nuon, Woonbond, Amsterdam Steunpunt Wonen, AFWC, Slim & Snel in programma Blok voor blok.

2012-2013 Vertegenwoordigen en voorbereiding Ymere in Europese subsidie FP7 City-Zen

In comaking met  Amsterdam Innovatie Motor, DNV Kema ea. Smart city programma obv. slimme renovatie, stadswarmtenetwerk en Smart Grid.

2009-2012 Projectleider Ymere van integraal verbeteren woonwijk Slotermeer jaren ‘50

Organiseren van woonwensenonderzoek, bewonersbijeenkomsten en workshops.  Uitwerken varianten en verkrijgen van gemeentelijke vergunningen, de noodzakelijke investeringsanalyse en interne besluitvorming.

2005-2009 Inventarisatie 6000 woningen in particuliere sector en opstarten van een Pilot

Opdrachtgever: Gemeente Schiedam afdeling Bouwen, Wonen en Milieu

Zelfstandig uitvoeren van een onderzoek naar de mate van toegankelijkheid voor mindervalide van circa 6000 bestaande gelijkvloerse woningen in de particuliere huur- en koopsector. Opstarten van Pilotproject Nereus verbeteren veiligheid, toegankelijkheid en comfort van een galerijflat van 50 woningen.

2004-2009 Onderzoek verbeteren veiligheid, toegankelijkheid en wooncomfort

Opdrachtgevers: Vestia Den Haag ZO, Vestia Nootdorp, Woonbron Delft, Woonplus Schiedam, Maasdelta Maassluis, Waterweg Wonen Vlaardingen.

Zelfstandig uitvoeren van een inventarisatie naar de mogelijkheden ter verbetering van wooncomplexen op de gebieden veiligheid, toegankelijkheid en  comfort. Diverse presentaties aan managementteams en netwerkcoalities.

 

2004-2009 Wijkgerichte onderzoeken naar Woonservicezones

Opdrachtgever: Netwerkorganisatie in wonen, zorg en welzijn RCG/Kubiek

Uitgevoerd in de gemeentes Maassluis, Schiedam, Lansingerland en het Westland.

Opzetten projectdoelen en ontwikkelen van inventarisatie in de vorm van een quick-scan wonen, zorg en welzijn. Visualisatie en presentatie van inventarisatie aan stakeholders (gemeentes, woningcorporatie`s, zorg- en welzijninstellingen).

2003-2008 Conceptontwikkeling/verduurzaming/architectonisch ontwerp

Voor projectontwikkelaars en particulieren is samengewerkt aan ontwerpopdrachten zoals opstellen haalbaarheidsstudies,  Programma van Eisen, ontwikkelen van bebouwingsvoorstellen tot en met uitwerken definitief ontwerp.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *